wageindicator logo Mojplat.sk

Koľko stojí dôstojný život?

Minimálna mzda od 1.1.2015 predstavuje sumu 380 eur mesačne. Aký príjem však naozaj potrebujú ľudia na dôstojný život, teda na pokrytie výdavkov na základné potreby v rôznych regiónoch a krajinách? MôjPlat.sk prináša odpoveď priamo od ľudí.

Zákon stanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Za životné minimum plnoletej fyzickej osoby žijúcej v samostatnej domácnosti sa považuje suma 198,09 € mesačne. Ak Váš príjem presahuje túto sumu, podľa zákonodarcov by ste mali mať dostatok prostriedkov na zabezpečenie základných životných potrieb (strava, ubytovanie a pod.).

Aký príjem však skutočne potrebuje jednotlivec na pokrytie výdavkov na základné potreby na Slovensku a ako je to v zahraničí?

Odpoveď na túto otázku prináša MôjPlat.sk v rámci medzinárodného projektu o dôstojných mzdách Living Wage, na ktorom spolupracuje bratislavský Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) a holandská nezisková nadácia WageIndicator.

Výsledky projektu ukazujú, že na Slovensku môže jednotlivec pokryť výdavky na základné potreby z minimálnej mzdy 352€ (okolo 305€ v čistom) v niektorých regiónoch, nie však vo väčších mestách s vyššími nákladmi na bývanie. V týchto oblastiach, napríklad v Bratislave, totiž musí dosiahnuť čistý príjem aspoň 370€ (440€ hrubý príjem), aby pokryl výdavky na základné potreby (viď tabuľka).

Z medzinárodného porovnania vyplýva, že v krajinách ako Maďarsko alebo USA je minimálna mzda vyššia ako príjem potrebný na pokrytie základných životných potrieb, avšak napríklad v Bulharsku, Ukrajine, Rusku, ale tiež v susednej Českej republike nepokryje základné potreby ani v lacnejších regiónoch.

Tabuľka 1. Minimálne a maximálne náklady na základné potreby v porovnaní s minimálnou mzdou v rôznych krajinách
LW_tabuľka

Zdroj: www.wageindicator.org 

Údaje: Náklady na základné potreby sú vypočítané pre región s najnižšími a najvyššími životnými nákladmi v krajine.

 

Projekt Living Wage na základe rovnakých kritérií definuje minimálnu hranicu príjmu na pokrytie výdavkov na základné potreby v rôznych krajinách a regiónoch. Informácie o výdavkoch na dôstojný život zhromažďuje priamo od ľudí cez webový dotazník vždy aktuálne a s dôrazom na regionálne rozdiely.

Odhad nákladov na pokrytie výdavkov na základné potreby jednotlivca pozostáva z nákladov na prenájom 1-izbového bytu mimo centra, stravu, ktorá zahŕňa odporúčaný denný príjem kalórií pre danú krajinu, dopravu a ostatné výdavky, ktoré tvoria 10% z celkových mesačných nákladov (účet za telefón, šatstvo, zábava a ďalšie). 

Projekt Living Wage sa teší medzinárodnej úspešnosti medzi politikmi, odborníkmi a verejnosťou. Uchádza sa aj o medzinárodné ocenenie Innovation Justice Awards 2014, kde v prvom kole v internetovom hlasovaní získal najviac hlasov. Ďakujeme za Vašu podporu.

Cite this page © WageIndicator 2017 - Mojplat.sk - Koľko stojí dôstojný život?